2016-06-06-15-52-06

ARTTERAPIA

L’artterapia sorgeix com una eina d’intervenció que, per les seves característiques, es mostra fructífera per donar resposta al malestar davant de la complexitat de la realitat dels nostres dies.

És una pràctica que utilitza com a principal via de comunicació i terapia l’expressió plàstica.

 

  “Acompanyament a persones amb dificultats o que es troben en un procés de creixement personal a través de les seves produccions de tal manera que el treball realitzat a partir de les seves creacions generi un procés de transformació creant un recorregut simbòlic que ajudi al desenvolupament de la persona vers un ser i estar millor.”

 (AEC.UVIC. Màster en Artterapia. Línia de  Jean Pierre Klein)

OBJECTIUS:

–       Obrir un espai positiu d’alliberació i benestar que ens permeti estimular l’expressió creativa.

–       Estimular l’expressió creativa i la comunicació a través de l’art pera conseguir un nivell més sensorial i perceptiu.

–       Propiciar un espai segur per poder expresar els estats emocionals i els conflictes.

–       Vivenciar una experiència d’acompanyament que ens permeti un enriquiment recíproc de la trobada amb altres persones i per tant enfortir la seva capacitat d’interacció.

–       Millorar la seva capacitat d’afrontar situacions noves amb actituds creatives i tolerar millor posibles frustacions.

–       Trobar una via de autoconeixement i creixement personal que ajudi al desenvolupament vers un ser i estar millor.

–       Poder entendre més, des d’un llenguatge no verbal, la realitat interna de la persona.